Pionirska liga – 2013/2014

1. Kolo (Mala breza/Dolič, 17.10.2013) pdf
2. Kolo (Zagorje/Liboje, 21.11.2013) pdf
3. Kolo (Trbovlje/Velenje, 19.12.2013) pdf
4. Kolo (Zidani most/Žalec, 16.1.2014) pdf
5. Kolo (Kisovec/Slovenske Konjice, 6.2.2014) pdf
6. Kolo (Hrastnik, 2.3.2014) pdf