Pionirska liga – 2016/2017

1. Kolo (Slovenske Konjice / Kisovec, 20.10.2016) pdf *
2. Kolo (Žalec / Hrastnik, 17.11.2016) pdf
3. Kolo (Velenje / Trbovlje, 15.12.2016) pdf
4. Kolo (Mala Breza / Liboje, 19.1.2017) pdf
5. Kolo (Zidani Most / Žalec, 16.2.2017) pdf
6. Kolo (Dolič, 5.3.2017) pdf

SKUPNI REZULTATI pdf