Pionirska liga – 2018/2019

1. Kolo (Kisovec/Slovenske Konjice, 18.10.2018) pdf
2. Kolo (Mala Breza/Dolič, 8.11.2018) pdf
3. Kolo (Hrastnik/Žalec, 13.12.2018) pdf
4. Kolo (Trbovlje/Velenje, 17.1.2019) pdf
5. Kolo (Zidani Most/Slovenske Konjice, 14.2.2019) pdf
6. Kolo (Hrastnik, 7.3.2019) pdf