Regijska liga mladih – 2019/2020

1. Kolo (Kisovec/Liboje, 11.10.2019pdf
2. Kolo (Mala Breza/Dolič, 8.11.2019pdf
3. Kolo (Hrastnik/Slovenske Konjice, 6.12.2019pdf
4. Kolo (Zidani Most/Žalec, 10.1.2020pdf
5. Kolo (Trbovlje/Velenje, 24.1.2020pdf
6. Kolo (Hrastnik, 6.3.2020pdf