Regijska liga mladih – 2022/2023

1. Kolo (Slovenske Konjice / Hrastnik, 21.10.2022pdf
2. Kolo (Dolič / Trbovlje, 18.11.2022pdf
3. Kolo (Dolič / Mala Breza, 9.12.2022pdf
4. Kolo (Dolič / Kisovec, 20.1.2022pdf
5. Kolo (Velenje / Zidani Most, 27.2.2023pdf
6. Kolo (Hrastnik, 10.3.2023pdf