SD Dolič

Kontaktna oseba: Oštir Franc
Paka 74/a
3320, Velenje
040/830-910

Internetni naslov: /
elektronski naslov: sddolic@zsd-kszr.si