SD Slovenj Gradec

Kontaktna oseba: Stanislav Oblak
Vrhe 44/a
2380, Slovenj Gradec
070/902-098

Internetni naslov: /
elektronski naslov: sdslovenjgradec@zsd-kszr.si
elektronski naslov: stanislavoblak@gmail.com