Članska liga – 2011/2012

1. Kolo (Celje, 14.10.2011) pdf
2. Kolo (Zagorje, 4.11.2011) pdf
3. Kolo (Kisovec, 9.12.2011) pdf
4. Kolo (Zidani Most, 20.1.2012) pdf
5. Kolo (Kisovec, 3.2.2012) pdf
6. Kolo (Trbovlje, 9.3.2012) pdf