Organi zveze

Upravni odbor ZSD KŠZR sestavljajo:

– Igor Stajnko (predsednik) emailicon_15x17
– Cveto Privšek (član)
– Franc Lebič (član)
– Ladislav Kovač (član)
– Emil Toplak (član)
– Boris Gorišek (član)

Nadzorni odbor ZSD KŠZR sestavljajo:

– Jasmina Halilović (predsednik)
– Franc Oštir
– Sara Hriberšek

Disciplinsko razsodišče ZSD KŠZR sestavljajo:
– Martin Fevžer
– Robert Mencinger
– Renato Šterman (član)

Namestnika:
– Oto Strakušek emailicon_15x17
– Dejan Drnovšek