SD Okrogar Skvarča

Kontaktna oseba: Cirar Janez
Kotredež 23,
1410 Zagorje
041/315-496

Internetni naslov: /
elektronski naslov: sdokrogarskvarca@zsd-kszr.si