Pionirska liga – 2012/2013

1. Kolo (Kisovec/Dolič, 18.10.2012) pdf
2. Kolo (Zidani Most/Žalec, 15.11.2012) pdf
3. Kolo (Hrastnik/Velenje, 13.12.2012) pdf
4. Kolo (Zagorje/Liboje, 24.1.2013) pdf
5. Kolo (Trbovlje/Sl. Konjice, 21.2.2013) pdf
6. Kolo (Hrastnik, 14.3.2013) pdf